phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-P04805 Prostredie pre špecifikáciu multiagentových systémov Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatky 118 967.00
(3 584 000 Sk)
Transfer 2005 Prírodné vedy zk-apvt-20-p04805.pdf
APVT-20-P05105 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava 60 545.00
(1 824 000 Sk)
Transfer 2005 Prírodné vedy zk-apvt-20-p05105.pdf
APVT-20-P06105 Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív Slovenská technická univerzita v Bratislave 112 195.00
(3 380 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy -
APVT-20-P06405 Optimalizácia tavenia skloviny EUTAL Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 175 263.00
(5 280 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-20-p06405.pdf
APVT-21-008602 Interakcia extralnych a lokálnych hormonálnych a imunitných faktorov v patogenéze a v priebehu reumatoidnej artritídy Národný ústav reumatických chorôb 397 995.00
(11 990 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-21-009502 Výživa, imunopatologické zmeny a oxidačný stres pri nešpecifických zápaloch čreva na Slovensku SZU - ÚPKM 142 667.00
(4 298 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-21-010104 Polymorfizmus génov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus a ich úloha v rozvoji osteoporózy Slovenská zdravotnícka univerzita 113 091.00
(3 407 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-21-010104.pdf
APVT-21-011104 Respiračná toxicita a patomechanizmus pľúcnych ochorení vzniknutých po expozícii priemyselným minerálnym vláknitým prachom-substitútom za azbest Slovenská zdravotnícka univerzita 130 750.00
(3 939 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy -
APVT-21-013202 Úloha genetickej predispozície, imunitného systému a výživy v procese starnutia SZU - ÚPKM 155 181.00
(4 675 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-21-016504 Prenatálna/postnatálna expozícia xenobiotikám a vývoj alergických ochorení u detí v predškolskom veku Slovenská zdravotnícka univerzita 264 555.00
(7 970 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-21-016504.pdf
APVT-21-016804 Poškodenie sluchu polychlórovanými bifenylmi u detí Slovenská zdravotnícka univerzita 127 165.00
(3 831 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-21-016804.pdf
APVT-21-017704 Úloha genetickej predispozície a imunitného systému v procese starnutia v podmienkach vegetariánskej výživy Slovenská zdravotnícka univerzita 189 670.00
(5 714 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-21-017704.pdf
APVT-21-019004 Štúdium exogénnych rizikových faktorov Creutzfeldt-Jakobovej choroby v oblasti zvýšeného výskytu ochorenia. Slovenská zdravotnícka univerzita 57 093.00
(1 720 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-21-019004.pdf
APVT-21-019702 Genomické a negenomické účinky vitamínu D v prevencii a v liečbe osteopénie/osteoporózy SZU - ÚPKM 104 328.00
(3 143 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-21-022004 Regeneračné bioinžinierstvo v liečbe neurodegeneratívnych porúch mozgu Slovenská zdravotnícka univerzita 172 873.00
(5 208 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-21-022004.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019