phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-004104 Metódy diskrétnej matematiky a ich aplikácie UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 83 383.00
(2 512 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-004104.pdf
APVT-20-004504 Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 124 477.00
(3 750 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-004504.pdf
APVT-20-005004 Štúdium stabilizátorov v polymérnych matriciach - vzťah medzi ich štruktúrou a stabilizačnými účinkami STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 23 966.00
(722 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-005004.pdf
APVT-20-005204 Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 265 551.00
(8 000 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-005204.pdf
APVT-20-005304 Zisťovanie citlivosti kašľového reflexu zdravých detí – determinovanie fyziologických hodnôt citlivosti kašľového reflexu pre jednotlivé vekové kategórie. Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta 36 347.00
(1 095 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-20-005304.pdf
APVT-20-005504 Príprava a štúdium nesteroidných antiflogistík na báze komplexov medi(II). STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 219 079.00
(6 600 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-005504.pdf
APVT-20-005702 Termooxidačné a fotooxidačné procesy v chemických a biologických systémoch a ich vplyv na kvalitu života FChPT STU 116 112.00
(3 498 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-006102 Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. SPU 32 696.00
(985 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVT-20-006604 Interakcie antikancerogénnych liečiv s alternatívnymi motívmi DNA UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 66 387.00
(2 000 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-006604.pdf
APVT-20-006702 Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov. SPU Nitra 43 152.00
(1 300 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVT-20-006704 Výskum a modelovanie vplyvu prevádzky objektov vodných diel na bezpečnosť a kapacitu vodnej dopravy STU v Bratislave, Stavebná fakulta 72 595.00
(2 187 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-006704.pdf
APVT-20-007104 Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií 86 304.00
(2 600 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-007104.pdf
APVT-20-007304 Syntéza a vlastnosti nových potenciálne biologicky aktívnych heterocyklických zlúčenín využiteľných v supramolekulárnej chémii a nanotechnológiách STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 118 668.00
(3 575 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-007304.pdf
APVT-20-007404 Izolácia a purifikácia proteáz a inhibítorov proteáz biomasy lariev muchy domácej Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice 132 111.00
(3 980 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-007404.pdf
APVT-20-007504 Komplexné štúdium ionizačných reakcií elektrónov s molekulami technologického a biologického významu a ich úloha vo vysokotlakých elektrických výbojoch.????? Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 113 722.00
(3 426 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-007504.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »