Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-P-0146-09 Samotroskotvorný high tech práškový materiál na báze niklu s legúrou P a Mo určený na sofistikované vyhotovovanie kovových vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami Výskumný ústav zváračský - PI SR 199 988.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0146-09.pdf
VMSP-P-0145-09 Autonómne zariadenie na detekciu chýb v odstredivo liatych rúrach používaných v chemickom a petrochemickom priemysle. Výskumný Ústav Zváračský - Priemyselný Inštitút SR 192 169.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0145-09.pdf
VMSP-P-0143-09 Introdukcia láskavca do rastlinnej výroby a jeho pestovanie v špeciálnej rastlinnej výrobe. Podielnicke družstvo \"Považie\" Považany 67 693.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0143-09.pdf
VMSP-P-0142-09 Vývoj, výskum a implementácia doplnkovej cestnej signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti na železničných priecestiach a prechodoch pre chodcov ARDOS AZ, a.s. 182 095.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0142-09.pdf
VMSP-P-0141-09 Technológia výroby prísad pre nový typ mliečnych výrobkov s imunostimulačným účinkom Natures s.r.o. 157 508.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0141-09.pdf
VMSP-P-0139-09 Termické zneškodňovanie výbušnín a raketových palív Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. 197 992.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0139-09.pdf
VMSP-P-0137-09 Prírodné sírne aromatické látky Tau-chem spol.s r.o. 154 709.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0137-09.pdf
VMSP-P-0134-09 Univerzálny systému zberu, spracovania a distribúcie informácií (SUZI) T-Industry, s.r.o. 183 892.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0134-09.pdf
VMSP-P-0130-09 Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov Tau-Chem s.r.o. 175 362.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0130-09.pdf
VMSP-P-0127-09 Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života NanoDesign, s.r.o. 97 950.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0127-09.pdf
VMSP-P-0125-09 Pestovanie nových andských pseudocereálií v poľnohospodárskej praxi Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom 76 272.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0125-09.pdf
VMSP-P-0123-09 Návrh inovatívneho modulu pre interaktívne 3D projektovanie výrobných systémov na báze konceptu digitálneho podniku CEIT, s. r. o. (Stredoeurópsky technologický inštitút) 111 940.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0123-09.pdf
VMSP-P-0121-09 Polymorfy vybraných liečiv BEL/NOVAMANN International, s.r.o. 200 000.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0121-09.pdf
VMSP-P-0116-09 Zlepšovanie kvality a zvyšovanie výkonnosti MSP aplikáciou metód maximalizácie podnikateľského úspechu BPM Consulting, s.r.o. 116 309.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0116-09.pdf
VMSP-P-0115-09 Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín EL spol. s. r. o. 200 000.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0115-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »