Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-P-0114-09 Vývoj navijáka bezpečnostných pásov. MORAVAN SB, s.r.o. 118 335.00VMSP 2009 Technické vedy -
VMSP-P-0112-09 Výskum novej koncepcie elektromechanického pohonu a vývoj prototypu prevodovky dvojhriadeľového hnietiča gumových zmesí Transmisie engineering a.s. 122 388.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0112-09.pdf
VMSP-P-0111-09 Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi EL spol. s r.o. 200 000.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0111-09.pdf
VMSP-P-0110-09 Syntéza nitridu hliníka AlN na báze PBN technológie PHOSTEC s.r.o. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0110-09.pdf
VMSP-P-0107-09 Nová generácia editora dokumentov PDF pre prostredie multijadroveho servera a webovskeho klienta ? ?online PDF Editor?. Normex s.r.o. 153 873.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0107-09.pdf
VMSP-P-0106-09 Synteza enantiomerne čisteho chalkogranu Tau-chem spol. s r.o. 174 862.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0106-09.pdf
VMSP-P-0104-09 INOVAČNÝ MIX STREDNÉHO PODNIKU VÝVOJ Martin, a.s. 179 958.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0104-09.pdf
VMSP-P-0103-09 Výskum a vývoj automatického kotla na štiepku MAGA, s.r.o. 116 870.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0103-09.pdf
VMSP-P-0102-09 Solárno-plynový hybridný tepelný motor využívajúci vysoko koncentrované slnečné žiarenie a progresívne keramické materiály GoldenSUN Slovakia, s.r.o. 198 812.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0102-09.pdf
VMSP-P-0101-09 Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie EKOSPOL a.s., Žilina 168 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0101-09.pdf
VMSP-P-0098-09 Výskum a vývoj novej generácie fotovoltaických Grid-On Inverterov pre malé distribuované solárne elektrárne RMC s.r.o. 199 566.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0098-09.pdf
VMSP-P-0096-09 Vývoj univerzálneho skladacieho bicykla MECHANICAL DESIGN SR, s.r.o. 175 207.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0096-09.pdf
VMSP-P-0095-09 SolarMonitor: správa a kontrola prevádzky fotovoltických systémov s využitím satelitných a meteorologických údajov GeoModel s.r.o. 197 838.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0095-09.pdf
VMSP-P-0092-09 Návrh efektívneho a bezpečného modulárneho výrobného pracoviska Slovenské centrum produktivity 140 204.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0092-09.pdf
VMSP-P-0091-09 Rozšírenie výskumno? inovačnej základne ako súčasti zvyšovania konkurencioschopnosti výroby Výskumný ústav dopravný, a.s., 198 948.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0091-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »