Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-P-0062-09 Výskum špeciálnych receptúr pre výrobu nových druhov profesionálnych rukavíc, návrh a úprava linky na výrobu máčaných výrobkov a rukavíc. KZLM -TILIA, spol. s r.o. 198 887.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0062-09.pdf
VMSP-P-0062-07 Nové nápoje na báze sladu Sessler, a.s. 165 969.00
(5 000 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0062-07.pdf
VMSP-P-0059-09 Univerzálny modulárny priemyselný počítač VOIPAC TECHNOLOGIES a.s. 85 474.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0059-09.pdf
VMSP-P-0058-07 Vývoj novej generácie dezinfekčných prostriedkov RE-PUBLIC, s. r. o. 165 903.00
(4 998 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0058-07.pdf
VMSP-P-0057-09 Výskum technologických možnosti zvyšovania kvality a bezpečnosti cereálnych výrobkov s aplikáciou probiotických enzýmov TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. 150 061.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0057-09.pdf
VMSP-P-0057-07 Čistenie slovenského včelieho medu od antibiotík du a od zbytkov veterinárnych liečív APIS, spol., s r.o. Veľké Kapušany 144 825.00
(4 363 000 Sk)
VMSP 2007 Pôdohospodárske vedy -
VMSP-P-0056-09 Charakteristika genotypov pšenice letnej f. ozimnej z hľadiska rezistencie k vybraným patogénom a potravinárskej kvality SELEKT Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s. Bučany 72 481.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0056-09.pdf
VMSP-P-0056-07 Prevádzkové overenie funkčnosti prototypu integrovaného tepelného agregátu v procese kaustifikácie magnezitu a optimalizácia jeho parametrov ATIM, s.r.o. Košice 165 172.00
(4 976 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0056-07.pdf
VMSP-P-0055-09 Aplikácia proteomicko-genomických analýz do šľachtenia ozimných obilnín WOOD s.r.o. 120 000.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0055-09.pdf
VMSP-P-0055-07 Elektronické služby pre podporu spolupráce a rozširovanie podnikateľských aktivít MSP Novitech Partner s.r.o. 78 005.00
(2 350 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0055-07.pdf
VMSP-P-0054-07 Optimalizácia výskumu komponentov paliet progresívnymi technológiami Produkt SK s.r.o. 85 706.00
(2 582 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0054-07.pdf
VMSP-P-0053-07 Vývoj webovej aplikácie systému MONACO pre riadenie TPV a výrobných procesov GT Systems2, s.r.o. 99 814.00
(3 007 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0053-07.pdf
VMSP-P-0052-09 Výskum a výroba asfaltových zmesí s vysokou tuhosťou CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o. 190 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0052-09.pdf
VMSP-P-0052-07 Elektrochemické biosenzory na báze nanobiokompozitov pre rýchlu a efektívnu analýzu technologicky a zdravotne významných zložiek potravín a nápojov Biorealis, s.r.o. 165 969.00
(5 000 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0052-07.pdf
VMSP-P-0051-07 Výskum vzniku a vlastností pyrolytického nitridu boru PBN - 2. výrobné miesto v EU PHOSTEC s.r.o. 148 244.00
(4 466 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0051-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »