phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-51-019302 Analýza príčin a návrh opatrení proti hromadnému odumieraniu smrečín v pohraničných oblastiach severného Slovenska. Ústav ekológie lesa Zvolen 243 643.00
(7 340 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVV-0423-10 Analýza prírodných rizík vývoja krajinných ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny Slovenska Technická univerzita vo Zvolene 163 737.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0423-10.pdf
APVT-51-006204 Analýza procesov apoptózy v preimplantačnom embryu SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat 66 387.00
(2 000 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-51-006204.pdf
APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít SR a prognóza budúceho vývoja Ekonomický ústav SAV 158 401.00
(4 772 000 Sk)
VV 2007 Spoločenské vedy zk-apvv-0649-07.pdf
APVV-0337-07 Analýza rizika rozpadu ES SR v podmienkach nadnárodne prepojených elektrizačných sústav RELKO, spol. s r.o. 251 443.00
(7 575 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0337-07.pdf
APVV-15-0489 Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine Slovenská technická univerzita v Bratislave 245 272.00VV 2015 Technické vedy -
SK-FR-2015-0006 Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2015 Technické vedy -
SK-CN-2015-0026 Analýza transkriptómu Hypericum spp. pre identifikáciu kandidátnych génov biosyntézy bioaktívnych látok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Prírodné vedy -
APVV-0163-11 Analýza vlastností pôdy a vývoja krajiny v nepravidelne zaplavovaných územiach Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 249 904.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0163-11.pdf
SK-RO-0028-12 Analýza vlastností spínaného reluktančného motora v automobilových aplikáciách Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta 5 200.00Slovensko – Rumunsko 2012 Technické vedy -
APVV-0720-10 Analýza voľnej fetálnej DNA získanej zo slín tehotných žien a jej potenciálne využitie v neinvazívnej prenatálnej DNA diagnostike Geneton s.r.o. 214 024.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0720-10.pdf
APVV-15-0486 Analýza vplyvu spriahnutia v mostoch so zabetónovanými nosníkmi Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta 220 876.00VV 2015 Technické vedy -
APVV-99-002905 Analýza vplyvu vzdialeného reliéfu a ďalších odhadnuteľných globálnych vplyvov na merané hodnoty tiažového zrýchlenia a ich význam v geofyzikálnej praxi G-trend, s.r.o. 197 769.00
(5 958 000 Sk)
VV 2005 Prírodné vedy zk-apvv-99-002905.pdf
SK-CZ-0194-11 Analýza vybraných technických a technologických parametrov výroby energetických štiepok Technická univerzita vo Zvolene 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0098-12 Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 249 470.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0098-12.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019