phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Všetky sumy v tabuľke sú uvedené v eurách.

Číslo zmluvy Dodávateľ IČO Názov zmluvy Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Zmluvná cena Cena spolu Pdf – scan Pdf – text
LPP-0375-09 P-MAT. n.o. 31820832 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0375-09 1.2.2012 2.2.2012 - - LPP-0375-09 LPP-0375-09
SK-PT-0028-10 Univerzita Komenského v Bratislave 397865 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-0028-10 24.1.2012 25.1.2012 - - SK-PT-0028-10 SK-PT-0028-10
SK-PL-0013-09 Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0013-09 13.1.2012 14.1.2012 - - SK-PL-0013-09 SK-PL-0013-09
SK-PL-0017-09 Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0017-09 13.1.2012 14.1.2012 - - SK-PL-0017-09 SK-PL-0017-09
SK-CZ-0011-09 Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0011-09 13.1.2012 14.1.2012 - - SK-CZ-0011-09 SK-CZ-0011-09
LPP-0185-06 Elektrotechnický ústav SAV 598429 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0185-06 13.1.2012 14.1.2012 - - LPP-0185-06 LPP-0185-06
LPP-0384-09 Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0384-09 27.12.2011 28.12.2011 - - LPP-0384-09 LPP-0384-09
SK-PL-0046-09 Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta 397865 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0046-09 27.12.2011 28.12.2011 - - SK-PL-0046-09 SK-PL-0046-09
SK-PL-0056-09 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0056-09 27.12.2011 28.12.2011 - - SK-PL-0056-09 SK-PL-0056-09
LPP-0372-09 Ústav anorganickej chémie SAV 586919 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0372-09 27.12.2011 28.12.2011 - - LPP-0372-09 LPP-0372-09
14641/2011 WILLOW s.r.o. 35761636 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta 21.12.2011 22.12.2011 600.00 600.00 14641/2011 14641/2011
SK-UA-0042-09 Technická univerzita v Košiciach 397610 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-UA-0042-09 21.12.2011 22.12.2011 - - SK-UA-0042-09 SK-UA-0042-09
SK-UA-0018-09 Univerzita Komenského v Bratislave 397865 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-UA-0018-09 21.12.2011 22.12.2011 - - SK-UA-0018-09 SK-UA-0018-09
SK-SRB-0012-09 Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-0012-09 21.12.2011 22.12.2011 - - SK-SRB-0012-09 SK-SRB-0012-09
SK-PL-0044-09 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0044-09 21.12.2011 22.12.2011 - - SK-PL-0044-09 SK-PL-0044-09

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »