phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Grécko 2011
Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Gréckej republiky na roky 2012 – 2013

Na základe Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 4. júla 1984 v Prahe a Protokolom z r. 1993 podpísaným medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gréckej republiky, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Gréckej republiky na roky 2012 – 2013.

Aktualizácia | Pridané: 18. 1. 2012

Informácia k výzve Slovensko – Grécko 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, ktorí podali návrh projektu v rámci bilaterálnej výzvy SK-GR 2011, že Grécko v dôsledku vnútornej politickej situácie ešte nezačalo s procesom hodnotenia projektov.

Grécka strana potvrdila záujem, ako aj finančnú spôsobilosť podporiť bilaterálne projekty, žiada však o posunutie riešenia projektov (nový termín začiatku riešenia projektov zatiaľ nie je známy).

Podklady k výzve

Dátum poslednej zmeny: 1.4.2011
Grantové
schémy