phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Izrael RD 2018
Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte
Grantové
schémy