phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. MUDr. Marie Nováková, PhD.


Funkcia
Členka Rady pre lekárske vedy
Rada pre lekárske vedy

Pracovisko

Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta
Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika

 

mandát platný do: 28.02.2025 - 2. funkčné obdobie