phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Ing. Marian Brestič, CSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

 

mandát platný do: 2.6.2025 - 1. funkčné obdobie