phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof.  RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Člen predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice