phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice