phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Člen predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika