phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Studentská 573, 532 10 Pardubice, Česká republika