phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.


Funkcia
podpredseda predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra