phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Člen predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
SPU v Nitre Technická fakulta
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra