phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Ing. Marek Franko, PhD.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Člen predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
EVPÚ a.s. Nová Dubnica
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica