phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Ing. Marek Franko, PhD.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
EVPÚ a.s.
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica