phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Predseda predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava