phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.


Funkcia
predseda predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava