phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

JUDr. Svetlana Gavorová


Funkcia
členka predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava