phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

JUDr. Svetlana Gavorová


Funkcia
členka predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Slovenská batériová aliancia
Nám.1.mája 18, 811 08 Bratislava