phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Mgr. Milan Chrenko

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Člen predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
Ministerstvo ŽP SR
Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava