phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

JUDr. PhDr. Marek Hajduk, PhD., MBA


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava