phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Člen predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 11 Bratislava