phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

MVDr. Ján Rosocha, CSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava