phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.


Funkcia
Člen Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Filozofická fakulta UPJŠ
Moyzesova 9, 040 59 Košice

 

mandát platný do: 16.03.2022 - 2. funkčné obdobie