phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.


Funkcia
Predseda Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Archeologický ústav SAV
Akademická 2, 949 21 Nitra

 

mandát platný do: 16.03.2022 - 2. funkčné obdobie