phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Člen predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
Ústav biológie obratlovcov AV ČR
Květná 8, 603 65 Brno, Česká republika