phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Historický ústav SAV
Klemensova 19, 814 99 Bratislava