phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Dátum uverejnenia: 19. 12. 2017


Funkcia
Podpredseda predsedníctva
Predsedníctvo

Pracovisko
Historický ústav SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava