phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Historický ústav SAV
Klemensova 19, 814 99 Bratislava

 

mandát platný do: 4.9.2023 - 2. funkčné obdobie