RSS APVV - Aktuality APVV https://www.apvv.sk Tue, 11 May 2021 18:05:12 GMT FeedCreator 1.7.2 Podateľňa opäť otvorená https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/podatelna-opat-otvorena.html <div style="text-align: justify;">Oznamujeme, že podateľňa bude opäť otvorená od pondelka 26.4.2021 <a href="/archiv-aktualit/podatelna-opat-otvorena.html">v&nbsp;nasledovnom režime</a>.</div> Thu, 22 Apr 2021 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Slovensko - Čína 2021 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-2021.html <div style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v Čínskej ľudovej republike.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span>&nbsp;</span><strong>19.&nbsp;4.&nbsp;2021</strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span>&nbsp;</span>21. 6.&nbsp;2021.</strong></div> Sun, 18 Apr 2021 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Slovensko - Poľsko 2021 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-polsko-2021.html <div style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci s&nbsp;Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu&nbsp;SR vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v&nbsp;Poľskej republike.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span>&nbsp;</span><strong>19.&nbsp;4.&nbsp;2021</strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span>&nbsp;</span>21.&nbsp;6.&nbsp;2021.</strong></div> Sun, 18 Apr 2021 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Slovensko - Srbsko 2021 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2021.html <div style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci s&nbsp;Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v&nbsp;Srbskej republike.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span>&nbsp;</span><strong>19.&nbsp;4.&nbsp;2021</strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span>&nbsp;</span>21.&nbsp;6.&nbsp;2021.</strong></div> Sun, 18 Apr 2021 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Slovensko - Ukrajina 2021 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-ukrajina-2021.html <div style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci s&nbsp;Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu&nbsp;SR vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;na&nbsp;Ukrajine.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span>&nbsp;</span><strong>19.&nbsp;4.&nbsp;2021</strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span>&nbsp;</span>21.&nbsp;6.&nbsp;2021.</strong></div> Sun, 18 Apr 2021 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Slovensko - Taiwan 2021 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2021.html <div style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci s&nbsp;Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu&nbsp;SR vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v&nbsp;Čínskej republike (Taiwan).<br /><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span>&nbsp;</span><strong>1.&nbsp;4.&nbsp;2021</strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span>&nbsp;</span>2.&nbsp;6.&nbsp;2021.</strong></div> Wed, 31 Mar 2021 22:00:01 GMT SK-AT 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-rakusko-2020.html?tab=promoted_projects <div style="text-align: justify;">Agentúra dňa 30.03.2021 zverejňuje rozhodnutie Rady pre&nbsp;medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o&nbsp;žiadostiach podaných v&nbsp;rámci verejnej výzvy SK-AT&nbsp;2020.</div> Mon, 29 Mar 2021 22:00:01 GMT Oznámenie k predlžovaniu riešenia projektov VV&nbsp2016 a&nbspVV&nbsp2017 https://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12507 <div style="text-align: justify;">Pri riešiteľoch projektov v&nbsp;rámci verejných výziev VV&nbsp;2016 a&nbsp;VV&nbsp;2017, ktorí si predĺžia dobu riešenia projektov v&nbsp;nadväznosti na&nbsp;situáciu s&nbsp;COVID-19, neplatí počas tejto doby podmienka oprávnenosti jednej fyzickej osoby – zodpovedného riešiteľa byť v&nbsp;rámci grantovej schémy všeobecných výziev len v&nbsp;jednom projekte súčasne.</div> Mon, 22 Mar 2021 23:00:01 GMT Informácia k verejnej výzve VV 2016 https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/informacia-k-verejnej-vyzve-vv-2016.html <p style="text-align: justify;"><span color="#212121"><span face="Calibri, sans-serif"><span size="2">Agentúra oznamuje, že na&nbsp;základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR je možné, na základe žiadosti, predĺžiť lehotu na&nbsp;riešenie projektov Verejnej výzvy VV&nbsp;2016, ktoré mali ukončiť riešenie do&nbsp;30.&nbsp;júna&nbsp;2021. Predĺženie lehoty riešenia projektov je možné o&nbsp;maximálne 6&nbsp;mesiacov z&nbsp;dôvodu pandémie koronavírusu. Pre&nbsp;ďalšie informácie je&nbsp;potrebné kontaktovať projektových manažérov jednotlivých projektov.</span></span></span></p> Thu, 11 Mar 2021 23:00:01 GMT Výzva – otvorene o otvorenom vládnutí https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=otvorene-o-otvorenom-vladnuti-podelte-sa-s-nami-o-vas-pribeh-o-otvarani-vladnutia-na-slovensku <div> <p align="justify"><span color="#000000"><span face="Roboto, sans-serif"><span size="2">Dávame do pozornosti iniciatívu – „Otvorene o&nbsp;otvorenom vládnutí: Podeľte sa s&nbsp;nami o&nbsp;Váš príbeh o&nbsp;otváraní vládnutia na&nbsp;Slovensku!“</span></span></span></p> </div> Sun, 07 Mar 2021 23:00:01 GMT