RSS APVV - Aktuality APVV https://www.apvv.sk Tue, 26 Sep 2023 04:22:19 GMT FeedCreator 1.7.2 Zmeny vo VV 2023 a plánovaná pilotná panelová výzva /buxus/docs/agentura/dokumenty/2023_newsletter_A4-A.pdf <p style="text-align: justify;">APVV pri&nbsp;vyhlásení verejnej výzvy VV 2023 informuje o&nbsp;zmenách v&nbsp;podávaní a&nbsp;hodnotení žiadostí ako aj o&nbsp;možnosti vyhlásenia pilotnej verejnej výzvy, ktorá by bola hodnotená medzinárodnými expertnými panelmi.</p> Sun, 24 Sep 2023 22:00:01 GMT Zverejnená výzva VV 2023 /grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2023.html <p style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a vývoja v&nbsp;súlade so&nbsp;zákonom&nbsp;č.&nbsp;172/2005 Z.&nbsp;z. v&nbsp;znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie projektov výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;jednotlivých skupinách odborov vedy a&nbsp;techniky.</p> <p style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je&nbsp;<strong>25.&nbsp;9.&nbsp;2023</strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong>&nbsp;27. 11. 2023</strong>.</p> Sun, 24 Sep 2023 22:00:01 GMT DS-FR 2022 Zverejnenie rozhodnutí o&nbspžiadostiach /grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/ds-fr-2022.html?tab=promoted_projects <p style="text-align: justify;">Agentúra dňa 29.06.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre&nbsp;medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o&nbsp;žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy o&nbsp;žiadostiach podaných v&nbsp;rámci verejnej výzvy DS-FR 2022.</p> Wed, 28 Jun 2023 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Slovensko – Izrael RD 2023 /grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-izrael-rd-2023.html?tab=call <p style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci s&nbsp;Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v&nbsp;Izraelskom štáte.</p> <p style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je <strong>29.06.2023</strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong> 07.09.2023.</strong></p> Wed, 28 Jun 2023 22:00:01 GMT Zmena vo výzve VV 2021 /grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2021.html?tab=forms_and_electronic_system <p style="text-align: justify;">Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s&nbsp;finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV&nbsp;2021 platné od&nbsp;<strong>01.07.2023</strong>. Zmena sa týka <strong>časti 11 </strong>Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.</p> Thu, 22 Jun 2023 22:00:01 GMT Zmena vo výzve VV 2020 /grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2020.html?tab=forms_and_electronic_system <p style="text-align: justify;">Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s&nbsp;finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV&nbsp;2020 platné od&nbsp;<strong>01.07.2023</strong>. Zmena sa týka <strong>časti 11 </strong>Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.</p> Thu, 22 Jun 2023 22:00:01 GMT Zmena vo výzve VV 2019 /grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2019.html?tab=forms_and_electronic_system <p style="text-align: justify;">Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s&nbsp;finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV&nbsp;2019 platné od&nbsp;<strong>01.07.2023</strong>. Zmena sa týka <strong>časti 11 </strong>Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.</p> Thu, 22 Jun 2023 22:00:01 GMT Zmena vo výzve SK-SRB 2023 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2023.html <p style="text-align: justify;">Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje&nbsp;opravu Úplného znenia výzvy SK-SRB 2023 za&nbsp;účelom zosúladenia výzvy s&nbsp;partnerskou krajinou. Zmena sa týka úpravy obdobia na&nbsp;riešenie projektu.</p> <p style="text-align: justify;">Žiadatelia, ktorí majú rozpracované žiadosti&nbsp; budú vyzvaní informačným systémom APVV&nbsp; k&nbsp;ich úprave.</p> <p style="text-align: justify;">Žiadatelia, ktorí majú už podané žiadosti v&nbsp;informačnom systéme APVV budú vyzvaní agentúrou na ich úpravu.</p> Thu, 22 Jun 2023 22:00:01 GMT Zmena vo výzve SK-PL 2023 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-polsko-2023.html <p style="text-align: justify;">Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje&nbsp;opravu Úplného znenia výzvy SK-PL 2023 za&nbsp;účelom zosúladenia výzvy s&nbsp;partnerskou krajinou. Zmena sa týka úpravy obdobia na&nbsp;riešenie projektu.</p> <p style="text-align: justify;">Žiadatelia, ktorí majú rozpracované žiadosti budú vyzvaní informačným systémom APVV k&nbsp;ich úprave.</p> <p style="text-align: justify;">Žiadatelia, ktorí majú už podané žiadosti v&nbsp;informačnom systéme APVV budú vyzvaní agentúrou na ich úpravu.</p> Thu, 22 Jun 2023 22:00:01 GMT Zmena vo výzve SK-CZ RD 2021 /grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-cesko-rd-2021.html?tab=forms_and_electronic_system <p style="text-align: justify;">Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s&nbsp;finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-CZ RD 2021 platné od&nbsp;<strong>01.07.2023</strong>. Zmena sa týka <strong>časti 11 </strong>Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.</p> Thu, 22 Jun 2023 22:00:01 GMT