RSS APVV - Aktuality APVV https://www.apvv.sk Fri, 09 Dec 2022 13:35:46 GMT FeedCreator 1.7.2 Úprava otváracích hodín podateľne https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/uprava-otvaracich-hodin-podatelne-1.html <p style="text-align: justify;">Podateľňa bude od&nbsp;22.12.2022 do&nbsp;05.01.2023 pre verejnosť zatvorená v&nbsp;zmysle prijatých opatrení v&nbsp;súlade s&nbsp;príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v&nbsp;budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu Slovenskej republiky. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.</p> Wed, 07 Dec 2022 23:00:01 GMT Predĺženie otváracích hodín podateľne https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/predlzenie-otvaracich-hodin-podatelne.html <p style="text-align: justify;">Z&nbsp;dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy VV 2022 budú v&nbsp;pondelok dňa 28.11.2022 predĺžené otváracie hodiny podateľne do&nbsp;16:00&nbsp;hod. Napriek uvedenému prosíme žiadateľov, aby <strong>uprednostnili zasielanie zásielok poštou</strong>.</p> Tue, 22 Nov 2022 23:00:01 GMT Podateľňa bude dňa 24.11.2022 zatvorená https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/podatelna-bude-dna-24.11.2022-zatvorena.html <p style="text-align: justify;">Podateľňa APVV bude vo štvrtok dňa 24.11.2022 z&nbsp;dôvodu rekonštrukčných prác v&nbsp;budove APVV zatvorená.<br /> Otvorená bude opäť od&nbsp;piatka 25.11.2022.</p> Tue, 22 Nov 2022 23:00:01 GMT Problematika plagiátorstva v žiadostiach APVV https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/problematika-plagiatorstva-v-ziadostiach-apvv.html <p style="text-align: justify;">Predsedníctvo APVV sa na&nbsp;svojom ostatnom zasadnutí so&nbsp;znepokojením zaoberalo prípadom plagiátorstva, nakoľko bola identifikovaná žiadosť žiadateľa, ktorá z&nbsp;veľkej časti kopírovala už raz financovaný projekt.</p> Wed, 09 Nov 2022 23:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia – Francúzsko 2022 /grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/ds-fr-2022.html <p style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a vývoja v&nbsp;súlade so&nbsp;zákonom č.&nbsp;172/2005 Z. z. o&nbsp;organizácii štátnej podpory výskumu a&nbsp;vývoja a&nbsp;doplnení zákona č.&nbsp;575/2001 Z. z. o&nbsp;organizácii činnosti vlády a&nbsp;organizácii ústrednej štátnej správy v&nbsp;znení neskorších predpisov a&nbsp;v&nbsp;súlade s&nbsp;Programom na&nbsp;financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v&nbsp;dunajskom regióne, podpísaným dňa 14.07.2016 vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a&nbsp;Francúzskej republike.</p> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span>&nbsp;</span><strong>09<strong>.&nbsp;11.&nbsp;2022</strong></strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span>&nbsp;</span>16.&nbsp;01.&nbsp;2023.</strong></div> Tue, 08 Nov 2022 23:00:01 GMT Aktualizácia webstránky https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/aktualizacia-webstranky.html <div style="text-align: justify;"><span>Dňa 10. 11. 2022 v&nbsp;čase od&nbsp;08:00 do&nbsp;10:00&nbsp;hod. bude prebiehať aktualizácia hlavnej webovej stránky agentúry, počas ktorej môže byť krátkodobo nedostupná celá stránka alebo niektorá jej funkcionalita.</span></div> Mon, 07 Nov 2022 23:00:01 GMT Zmeny vo verejnej výzve VV 2022 /buxus/docs/aktuality/newsletter_A4_fin.pdf <div style="text-align: justify;">Predsedníctvo APVV v&nbsp;rámci verejnej výzvy VV&nbsp;2022 zjednodušilo formuláre pre&nbsp;základný výskum, určilo nový postup hodnotenia a&nbsp;upravilo podmienky čerpania finančných prostriedkov.</div> Thu, 13 Oct 2022 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy Slovensko – Francúzsko 2022 /grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2022 <p style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu&nbsp;SR vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej&nbsp;<span>republike</span><span>&nbsp;</span>a&nbsp;Francúzskej republike.</p> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span><span><span>&nbsp;</span><strong>03<strong>.&nbsp;10.&nbsp;2022</strong></strong>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span>&nbsp;</span>05.&nbsp;12.&nbsp;2022</strong></span></span>.</div> Sun, 02 Oct 2022 22:00:01 GMT Zverejnená výzva VV 2022 /grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2022 <p style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a vývoja v&nbsp;súlade so&nbsp;zákonom&nbsp;č.&nbsp;172/2005 Z.&nbsp;z. v&nbsp;znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na&nbsp;riešenie projektov výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;jednotlivých skupinách odborov vedy a&nbsp;techniky.</p> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy je<span><span>&nbsp;</span><strong>26.&nbsp;9.&nbsp;2022</strong></span>, dátum ukončenia výzvy je<strong><span><span>&nbsp;</span>28.&nbsp;11.&nbsp;2022</span></strong>.</div> Sun, 25 Sep 2022 22:00:01 GMT Nedostupnosť informačných systémov z dôvodu systémovej údržby https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/nedostupnost-informacnych-systemov-z-dovodu-systemovej-udrzby.html <div style="text-align: justify;">Dňa&nbsp;13.&nbsp;09.&nbsp;2022 od&nbsp;9:00 do&nbsp;10:00&nbsp;hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné systémy na&nbsp;podávanie, riešenie a&nbsp;hodnotenie projektov (<a href="https://is.apvv.sk/">https://is.apvv.sk/</a>,&nbsp;<a href="https://portal.apvv.sk/">https://portal.apvv.sk/</a>, <a href="https://site.apvv.sk/">https://site.apvv.sk/</a> a <a href="https://org.apvv.sk/">https://org.apvv.sk/</a>).</div> Sun, 11 Sep 2022 22:00:01 GMT