RSS APVV - Aktuality APVV https://www.apvv.sk Wed, 10 Aug 2022 09:19:18 GMT FeedCreator 1.7.2 SK-CZ-RD 2021 Zverejnenie rozhodnutí o&nbspžiadostiach /grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-cesko-rd-2021.html?tab=promoted_projects <div style="text-align: justify;"><span>Agentúra dňa 30.06.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o&nbsp;žiadostiach podaných v&nbsp;rámci verejnej výzvy SK-CZ-RD&nbsp;2021&nbsp;a&nbsp;zároveň oznamuje, že na&nbsp;základe dohody zmiešanej komisie a&nbsp;rozhodnutia Predsedníctva agentúry došlo k&nbsp;navýšeniu alokovaných finančných prostriedkov pre danú výzvu o&nbsp;725&nbsp;000&nbsp;Eur, celková suma pridelených finančných prostriedkov predstavuje teda 1&nbsp;425&nbsp;000&nbsp;Eur.</span></div> Wed, 29 Jun 2022 22:00:01 GMT Oznámenie k termínu zverejnenia rozhodnutí vo verejnej výzve SK-CZ-RD 2021 https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/oznamenie-k-terminu-zverejnenia-rozhodnuti-vo-verejnej-vyzve-sk-cz-rd-2021.html <div style="text-align: justify;">Informujeme žiadateľov, že po&nbsp;dohode s&nbsp;českým partnerom budú rozhodnutia o&nbsp;poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov v&nbsp;rámci bilaterálnej vedeckej výzvy SK-CZ-RD&nbsp;2021 zverejnené dňa 30.júna&nbsp;2022.</div> Thu, 23 Jun 2022 22:00:01 GMT Oznámenie k verejnej výzve SK-UA 2021 https://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13114 <div style="text-align: justify;"><span>Zmena Záväzných podmienok hospodárenia s&nbsp;finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021</span></div> Tue, 31 May 2022 22:00:01 GMT Vyhlásenie výzvy PP MSCA PF 2022 /grantove-schemy/programy/pp-msca-2022.html?tab=call <p style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;súlade so&nbsp;zákonom č. 172/2005&nbsp;Z.&nbsp;z. v&nbsp;znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na&nbsp;predkladanie žiadostí v&nbsp;rámci programu „Posilnenie účasti&nbsp;SR v&nbsp;európskej spolupráci vo&nbsp;výskume a&nbsp;vývoji“<br />s&nbsp;označením PP&nbsp;MSCA&nbsp;PF&nbsp;2022.</p> <div style="text-align: justify;">Dátum vyhlásenia výzvy<span>&nbsp;</span><strong>1.6.2022</strong>, dátum ukončenia výzvy je<span>&nbsp;</span><strong>1.8.2022 o&nbsp;12:00h</strong>.</div> Tue, 31 May 2022 22:00:02 GMT Národná výskumná agentúra Ukrajiny hľadá hodnotiteľov projektov https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/narodna-vyskumna-agentura-ukrajiny-hlada-hodnotitelov-projektov.html <div style="text-align: justify;">Národná výskumná agentúra Ukrajiny hľadá hodnotiteľov projektov za&nbsp;skvalitnenia hodnotiacich procesov.</div> Wed, 11 May 2022 22:00:01 GMT VV 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2021.html?tab=promoted_projects <div style="text-align: justify;">Agentúra dňa 11.&nbsp;05.&nbsp;2022 zverejňuje rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podaných v&nbsp;rámci verejnej výzvy VV&nbsp;2021.</div> Tue, 10 May 2022 22:00:01 GMT Ministerstvo vedy a techniky Taiwanu ponúka akademické granty pre hosťujúcich ukrajinských ... https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw4i-0ery5Y_RByUgZETO_5eamqO3EFmu6_KHlPc8NWQmqgQ/viewform <div style="text-align: justify;">Na vyjadrenie znepokojenia nad krízou na&nbsp;Ukrajine, Ministerstvo vedy a&nbsp;techniky Taiwanu (MOST) poskytuje akademické granty hosťujúcim ukrajinským vedcom, ktorých zamestnali univerzity alebo výskumné inštitúcie.</div> Sun, 01 May 2022 22:00:01 GMT Oznámenie k predlžovaniu riešenia projektov VV 2018 a VV 2019 https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/oznamenie-k-predlzovaniu-riesenia-projektov-vv-2018-a-vv-2019.html <div style="text-align: justify;"><span>Pri riešiteľoch projektov v&nbsp;rámci verejných výziev VV&nbsp;2018 a&nbsp;VV&nbsp;2019, ktorí si predĺžia dobu riešenia projektov v&nbsp;nadväznosti na&nbsp;situáciu s&nbsp;COVID-19, neplatí počas tejto doby podmienka oprávnenosti jednej fyzickej osoby – zodpovedného riešiteľa byť v&nbsp;rámci grantovej schémy všeobecných výziev len v&nbsp;jednom projekte súčasne.</span></div> Thu, 21 Apr 2022 22:00:01 GMT Informácia k verejnej výzve VV 2017 https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/informacia-k-verejnej-vyzve-vv-2017.html <div style="text-align: justify;"><span>Agentúra oznamuje, že na&nbsp;základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR je možné, na&nbsp;základe žiadosti, predĺžiť lehotu na&nbsp;riešenie projektov Verejnej výzvy VV&nbsp;2017, ktoré mali ukončiť riešenie do&nbsp;31.&nbsp;júla&nbsp;2022. Predĺženie lehoty riešenia projektov je možné o&nbsp;maximálne 6&nbsp;mesiacov, resp. najdlhšie do&nbsp;31.12.2022, &nbsp;z&nbsp;dôvodu pandémie koronavírusu. Pre&nbsp;ďalšie informácie je&nbsp;potrebné kontaktovať projektových manažérov jednotlivých projektov.</span></div> Thu, 21 Apr 2022 22:00:01 GMT Zmena otváracích hodín podateľne https://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13089 <span>Oznamujeme, že podateľňa bude opäť otvorená od piatku 1.4.2022 v&nbsp;</span><a href="https://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13089">upravené nasledovne</a><span>.</span> Tue, 29 Mar 2022 22:00:01 GMT