Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe


Navigačná cesta

Úvodná stránkaElektronické služby › Žiadateľ


Služby k tejto stránke


Žiadateľ

Elektronická služba pre žiadateľa o grant Agentúry na podporu výskumu a vývoja umožňuje podanie žiadosti o grant prostredníctvom elektronického systému.

Podanie projektu alebo žiadosti

Návrhy alebo žiadosti projektu sa podávajú cez elektronický systém. Ak chcete podať návrh alebo žiadosť, vyberte si výzvu z nasledujúceho zoznamu. Návrh alebo žiadosť môžete podať len pre práve otvorené výzvy.

VV 2014
Dátum uzavretia: 14. 11. 2014
Zostávajúci čas: 59 dní, 1 hodina
DO7RP (2012)
Dátum uzavretia: -

SK-skip_to_start