Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI


Navigačná cesta

Úvodná stránkaElektronické služby › Žiadateľ


Služby k tejto stránke


Žiadateľ

Elektronická služba pre žiadateľa o grant Agentúry na podporu výskumu a vývoja umožňuje podanie žiadosti o grant prostredníctvom elektronického systému.

Ak ešte nemáte vytvorené konto v Portáli APVV, pred podaním žiadosti sa najskôr zaregistrujte do Portálu APVV.

Podanie projektu alebo žiadosti

Návrhy alebo žiadosti projektu sa podávajú cez elektronický systém. Ak chcete podať návrh alebo žiadosť, vyberte si výzvu z nasledujúceho zoznamu. Návrh alebo žiadosť môžete podať len pre práve otvorené výzvy.

VV 2016
Dátum uzavretia: 15. 11. 2016
Zostávajúci čas: 44 dní, 17 hodín
DO7RP (2012)
Dátum uzavretia: -

SK-skip_to_start