phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
30.7.2018
Agentúra dňa 30. 07. 2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2017.
20.7.2018
Agentúra dňa 20. 07. 2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre lekárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2017.
19.7.2018
Agentúra dňa 19.07.2018 zverejňuje prvé rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Ďalšie rozhodnutia k tejto výzve budú zverejňované priebežne.
19.7.2018
Agentúra dňa 19. 07. 2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre humanitné vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2017.
9.7.2018
Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-CN-RD 2018, že na základe dohody s partnermi na čínskej strane sa termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov posúva na termín 1. 10. 2018.
4.7.2018
Agentúra dňa 04. 07. 2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre pôdohospodárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2017.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 31. 10. 2018
Zostávajúci čas: 75 dní, 8 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2017