phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
15.11.2017
V multilaterálnej výzve DO7RP (2012) bol aktualizovaný Metodický pokyn na vypracovanie RS/ZS.
7.11.2017

S cieľom neustále zvyšovať objektívnosť a kvalitu hodnotiaceho procesu agentúra hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v rámci výziev vyhlásených agentúrou.

Usmernenie k VV 2017
6.11.2017

V úplnom znení výzvy VV2017 boli v bode 6. upravené Špecifické podmienky verejnej výzvy.

Usmernenie k vyúčtovaniu FP za rok 2017
6.11.2017
Usmernenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov výzvy Slovensko - Srbsko 2016 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Bilaterálne výzvy – Slovensko-Srbsko – Formuláre a elektronický systém
Záväzné podmienky hospodárenia FP SK-SRB 2016
2.11.2017

Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami výzvy Slovensko - Srbsko 2016 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Bilaterálne výzvy – Slovensko-Srbsko – Formuláre a elektronický systém

Usmernenie k vyúčtovaniu FP za rok 2017
26.10.2017

Usmernenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov za rok 2017 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Všeobecné výzvy – VV2016 – Formuláre a elektronický systém

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 4. 12. 2017
Zostávajúci čas: 10 dní, 21 hodín
Dátum uzavretia: -
Zostávajúci čas:
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016