phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
15.6.2018
Informujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov, že všetky rozhodnutia im budú zasielané prostredníctvom elektronickej schránky v súlade so zákonom 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
14.6.2018
Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-CN-RD 2018, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.
1.6.2018
Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy VV 2017, že na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV a Kancelárie APVV sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí o žiadostiach na koniec júna 2018.
18.5.2018
Agentúra na podporu výskumu a vývoja poskytla na financovanie projektov už 32,7 mil. eur, čo predstavuje 81 % z prideleného rozpočtu v tomto roku.
Vyhlásenie výzvy Slovensko – Srbsko 2018
16.5.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 16. 5. 2018,
dátum ukončenia výzvy je 16. 7. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Poľsko 2018
2.5.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  2. 5. 2018,
dátum ukončenia  výzvy je  2. 7. 2018.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 16. 7. 2018
Zostávajúci čas: 27 dní, 3 hodiny
Dátum uzavretia: 2. 7. 2018
Zostávajúci čas: 13 dní, 3 hodiny
Dátum uzavretia: 31. 10. 2018
Zostávajúci čas: 134 dní, 4 hodiny
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2017