phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
14.2.2018
Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.
Otvorenie vyhlásenej výzvy <BR>SK-CN-RD 2018
29.1.2018

V zmysle zverejnenia výzvy SK-CN-RD 2018 otvárame informačný systém na podávanie žiadostí.

Termín na podávanie žiadostí je z dôvodu štátnych sviatkov predĺžený do 03. 04. 2018.

15.1.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 1. 2018, dátum ukončenia výzvy je 30. 3. 2018.
28.12.2017
Podľa znenia verejnej výzvy SK-CN 2017 vyhlásenej dňa 15.03.2017 agentúra zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach na internetovej stránke agentúry v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.
20.12.2017
Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.
19.12.2017

Dňa 18. 12. 2017 v sídle APVV pani ministerka Martina Lubyová osobne odovzdala menovacie dekréty novým členom Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
Novým členom predsedníctva gratulujeme a želáme veľa úspechov pri výkone tejto funkcie.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 3. 4. 2018
Zostávajúci čas: 44 dní, 1 hodina
Dátum uzavretia: -
Zostávajúci čas:
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016