Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Kontaktné údaje

Adresa sídla

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07  Bratislava

Korešpondenčná adresa

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
P.O.BOX 839 04
839 04  Bratislava 32

IČO: 30 797 764

Sekretariát: +421 2 572 04 501
E-mail:        agentura (@) apvv.sk

Elektronické podania prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)

Číslo schránky:  E0005579880
Názov schránky:  Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 
Podateľňa – úradné hodiny

Pondelok  9:00 - 12:00  13:00 - 14:30 
Utorok 9:00 - 12:00  13:00 - 14:30 
Streda  9:00 - 12:00  13:00 - 14:30 
Štvrtok 9:00 - 12:00  13:00 - 14:30 
Piatok  9:00 - 12:00  13:00 - 14:00 
Sídlo Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Mapa