phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Adresa sídla

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07  Bratislava

Korešpondenčná adresa

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
P.O.BOX 839 04
839 04  Bratislava 32

IČO: 30 797 764

Sekretariát: +421 2 572 04 501
E-mail:         agentura@apvv.sk

Podatelňa – úradné hodiny

Pondelok   9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Utorok  9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Streda   9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Štvrtok  9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Piatok   9:30 - 12:00  13:00 - 14:00
Budova

Mapa