Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Informácie o používaní súborov cookies

Naša webová stránka využíva súbory cookies. Súbory cookies používame iba v nevyhnutnej miere pre správne zabezpečenie fungovania stránky.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú  malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve našej web stánky uložené do vášho počítača alebo mobilného zariadenia (tabletu, telefónu). Pri vašej ďalšej návšteve našej web stránky nám súbory cookies umožnia identifikáciu vášho zariadenia a vďaka tomu použiť rovnaké predvoľby a nastavenia.

Súbory cookies môžu, ale nemusia obsahovať vaše osobné údaje. Pomocou súborov cookies vás neidentifikujeme priamo, ale umožňujú nám identifikovať vaše zariadenia a prehliadač, preto ich spracúvame bezpečne ako by išlo o osobné údaje.

Súbory cookies môžu byť  dočasné alebo  trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehliadača. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehliadača. Tieto súbory cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

Ako rozdeľujeme súbory cookies?

Na našej stránke využívame cookies, ktoré možno rozdeliť podľa času ich platnosti, podľa nevyhnutnosti pre zabezpečenie funkčnosti stránky, alebo podľa vydavateľa.

Z hľadiska účelov využívame nasledovné cookies:

Nevyhnutné (tzv. esenciálne) súbory cookies

Tieto cookies sú nutné preto aby naša webová stránka fungovala a bez ich využitia nie je možné služby elektronickej spoločnosti technicky poskytnúť.

Názov Účel Doba spracúvania Vydavateľ
CookieConsent Slúži pre zobrazenie lišty s informáciami o súboroch cookies 12 mesiacov APVV
buxus_apvv_81 Slúži na zabezpečenie relácie Počas relácie APVV
fpc-1-fast-navigation-items Slúži na uloženie rýchleho menu pre navigáciu na stránke Trvalá APVV
HASH_buxus_apvv_81 Slúži na zabezpečenie relácie Počas relácie APVV

Súbory cookies na iné účely nevyužívame.

Zoznam príjemcov súborov

Súbory cookies pri vašej návšteve našej stránky neposkytujeme žiadnym príjemcom, okrem spoločností, ktoré nám zabezpečujú hosting a prevádzku nášho webového sídla.

Právny základ spracúvania údajov pri využívaní súborov cookies

Nevyhnutné súbory cookies, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb našej web stránky spracúvame na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ.

Profilovanie

Súbory cookies nepoužívame na účely automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, ktoré by malo právne následky.

Ako si môžete upraviť pravidlá cookies vo svojom prehliadači?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. Vo svojom prehliadači si môžete cookies zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Potrebujete ďalšie informácie?

O súboroch cookies, o tom ako fungujú a na čo sa používajú sa viac dozviete na stránke internetovej encyklopédie Wikipedia. https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Doplňujúce informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany vášho súkromia a osobných údajov kontaktujte nás na adrese:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07 Bratislava
Slovenská republika