phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Schéma XS 225/2007

Znenie schémy platné od 15. 06. 2007 do 31. 12. 2007 (uplatňuje sa na výzvy v čase jej platnosti – VMSP 2007).



Schéma štátnej pomoci