Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Hodnotiť projekt

Elektronické služby umožňujú registráciu v databáze expertov agentúry, aktualizáciu profilu experta a vypracovanie oponentského posudku.

Elektronický systém správy expertov

S cieľom neustále zvyšovať objektívnosť a kvalitu hodnotiaceho procesu agentúra hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v rámci výziev vyhlásených agentúrou.

Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji a zároveň majú záujem o posudzovanie žiadostí, sa môžu zaregistrovať v databáze expertov. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev agentúry.

Vypracovanie posudku k jednému projektu je hodnotené sumou 100 alebo 150 EUR v závislosti od výzvy.

Registrácia expertov na posudzovanie žiadostí

Elektronický systém posudkov

Vypracovanie odborného posudku