Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Izrael RD 2018

Slovensko – Izrael RD 2018
Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Izraelského štátu a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o spolupráci v oblastiach kultúry, vzdelávania a vedy podpísanej 29. Apríla 1991 a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Izraelského štátu podpísaným 17. mája 2017, vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 4. 2018, dátum ukončenia výzvy je 18. 6. 2018. 

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti budú do systému podávané len v anglickom jazyku.

Podklady k výzve

Žiadosť časť RD-A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.

Žiadosť časť RD-F žiadosti – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]

Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

V prípade záujmu poskytuje agentúra možnosť osobnej konzultácie v APVV na Mýtnej 23 v Bratislave. Konzultácia je zameraná na poradenstvo pri príprave žiadosti, nezasahuje do obsahovej stránky projektu a má nezáväzný charakter.

Konzultácie poskytujú kompetentní zamestnanci agentúry podľa typu požadovanej konzultácie, zameranej na:

  • formálnu kontrolu žiadosti a jej príloh
  • rozpočet žiadosti
  • vecný obsah žiadosti

Maximálna dĺžka konzultácie je 1 hodina. O konzultáciu môžete požiadať cez rezervačný systém.