preskočiť na hlavný obsah
Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Aktuality

VV 2023 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

24.5.2024

Agentúra dňa 24. 05. 2024 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2023.

SK-CN 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

15.5.2024

Agentúra dňa 15.05.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CN 2023.

Zomrela dlhoročná členka Rady MVTS

13.5.2024

Vo štvrtok 9. mája 2024 vo veku 62 rokov nás navždy opustila dlhoročná členka Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) a významná vedecká pracovníčka Ing. Mária Omastová, DrSc.

Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov v roku 2023

2.5.2024

Agentúra zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami v roku 2023.

Zmena vo výzve SK-PL 2023

1.4.2024

Agentúra dňa 02.04.2024 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-PL 2023 platné od 01.04.2024. Zmena sa týka časti 3  Oprávnené náklady.

SK-SRB 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

27.3.2024

Agentúra dňa 27.03.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023.

O agentúre

O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy

Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 28. 6. 2024
Zostávajúci čas: 10 dní, 22 hodín

Aktívne grantové schémy

Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov

Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Publikácia 2023

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2023

Výročná správa 2023

Výročná správa 2023