phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
16.1.2019
V nadväznosti na oznámenie uverejnené dňa 17.12.2018 informujeme žiadateľov v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018, že nie je možné zverejniť rozhodnutia o žiadostiach v zákonom stanovenej lehote. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky povinnosti, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane.
Vyhlásenie výzvy Slovensko – Bielorusko RD 2019
8.1.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  8. 1. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  8. 3. 2019.
20.12.2018
Agentúra dňa 20.12.2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2018.
19.12.2018
Z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry budú informačné systémy agentúry nedostupné dňa 20. 12. 2018 od 6:30 hod. do 7:30 hod..
18.12.2018
Agentúra dňa 18.12.2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PT 2018.
17.12.2018
Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Agentúra poskytne bližšie informácie po vyriešení situácie na partnerskej strane.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 8. 3. 2019
Zostávajúci čas: 48 dní, 18 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2017