phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
26.11.2021
Agentúra dňa 26.11.2021 zverejňuje 3. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021.
26.11.2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.

25.11.2021
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 25.11. do 9.12.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.
18.11.2021
Odpovede na najčastejšie kladené otázky riešiteľov bilaterálnych výziev nájdete tu.
9.11.2021
Agentúra dňa 09.11.2021 zverejňuje 2. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne.
8.11.2021
Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy VV 2021 bude podateľňa v dňoch 9.11.2021 až 11.11.2021 otvorená a dňa 11.11.2021 budú predĺžené otváracie hodiny podateľne do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 6. 12. 2021
Zostávajúci čas: 5 dní, 7 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2020

 publikácia_2017

Výročná správa 2020