Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Aktuality
25.9.2023

APVV pri vyhlásení verejnej výzvy VV 2023 informuje o zmenách v podávaní a hodnotení žiadostí ako aj o možnosti vyhlásenia pilotnej verejnej výzvy, ktorá by bola hodnotená medzinárodnými expertnými panelmi.

25.9.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 25. 9. 2023, dátum ukončenia výzvy je 27. 11. 2023.

29.6.2023

Agentúra dňa 29.06.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy DS-FR 2022.

29.6.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 29.06.2023, dátum ukončenia výzvy je 07.09.2023.

23.6.2023

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2021 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

23.6.2023

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2020 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 27. 11. 2023
Zostávajúci čas: 62 dní, 8 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2022

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2022

Výročná správa 2022

Výročná správa 2022