phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
18.9.2019
Agentúra dňa 18.09.2019 zverejňuje 1. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.
17.9.2019
Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 17.09.2019 sa posúva termín uzavretia verejnej výzvy MVP 2019 na 08.11.2019.
17.9.2019

Dňa 12. 9. 2019 sa uskutočnila Výročná konferencia APVV 2019.

Zverejnená výzva VV 2019
12.9.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 9. 2019, dátum ukončenia výzvy je 12. 11. 2019.
5.9.2019
Oznamujeme žiadateľom, že na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 03.09.2019 sa znižuje minimálna výška oprávnených nákladov na refundáciu, a to z 3 000 EUR na 1 000 EUR.
22.8.2019

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 09. 2019.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 12. 11. 2019
Zostávajúci čas: 54 dní, 8 hodín
Dátum uzavretia: 20. 9. 2019
Zostávajúci čas: 1 deň, 7 hodín
Dátum uzavretia: 8. 11. 2019
Zostávajúci čas: 50 dní, 8 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2018