phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
8.7.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 8. 7. 2019, dátum ukončenia výzvy je 20. 9. 2019.

1.7.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  1. 7. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  2. 9. 2019.

27.6.2019

Agentúra oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2019 bude podateľňa otvorená v čase od 9:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Vyhlásenie výzvy MVP 2019
31.5.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov.

7.5.2019
Agentúra dňa 07. 05. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre prírodné vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.
30.4.2019
Agentúra dňa 30. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre humanitné vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 2. 9. 2019
Zostávajúci čas: 42 dní, 4 hodiny
Dátum uzavretia: 20. 9. 2019
Zostávajúci čas: 60 dní, 4 hodiny
Dátum uzavretia: 30. 9. 2019
Zostávajúci čas: 70 dní, 4 hodiny
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2018