phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
20.10.2020
Podateľňa APVV bude vo štvrtok dňa 22.10.2020 z technických príčin zatvorená.
Otvorená bude opäť od piatka 23.10.2020.
5.10.2020

Informačný systém na podávanie a správu projektov je opäť obnovený. Avšak z dôvodu predchádzajúcej havárie by sme týmto chceli upozorniť všetkých žiadateľov a riešiteľov projektov, aby si skontrolovali správnosť svojich údajov v informačnom systéme, a to hlavne úpravy, ktoré vykonali v období od 1.10. do 5.10. 2020.

5.10.2020

Z dôvodu predchádzajúcej havárie vykurovacieho telesa a vytopenia budovy APVV prebieha postupne obnova jednotlivých informačných systémov. Z uvedeného dôvodu je nedostupný informačný systém na podávanie a správu projektov. O ďalšom postupe a dostupnosti informačného systému vás budeme informovať.

2.10.2020
Prevádzka APVV a všetky informačné systémy sú opäť obnovené.
1.10.2020
Z dôvodu havárie vykurovacieho telesa a vytopeniu budovy. Bude agentúra od teraz do pondelka 5. 10. 2020 a zatvorená a všetky informačné systémy nedostupné.
1.10.2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 01. 10. 2020, dátum ukončenia výzvy je 01. 12. 2020.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 1. 12. 2020
Zostávajúci čas: 42 dní, 1 hodina
Dátum uzavretia: 23. 11. 2020
Zostávajúci čas: 34 dní, 1 hodina
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2019