phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
14.9.2018

Dňa 13. 9. 2018 sa pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej uskutočnila Výročná konferencia APVV 2018.

Zverejnená výzva VV 2018
13.9.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 13. 9. 2018, dátum ukončenia výzvy je 13. 11. 2018.
28.8.2018
Agentúra dňa 28.08.2018 zverejňuje druhé rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Ďalšie rozhodnutia k tejto výzve budú zverejňované priebežne.
28.8.2018
Agentúra dňa 28.08.2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-KR 2018.
20.8.2018

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 13. 09. 2018 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

30.7.2018
Agentúra dňa 30. 07. 2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2017.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 13. 11. 2018
Zostávajúci čas: 54 dní, 7 hodín
Dátum uzavretia: 31. 10. 2018
Zostávajúci čas: 41 dní, 7 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2017