preskočiť na hlavný obsah
Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Aktuality

Oznámenie k verejnej výzve SK-SRB 2023

6.2.2024

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Agentúra po dohode s partnerskou stranou pristúpi k posunutiu začiatku riešenia projektov z 01.01.2024 na 01.04.2024, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.

Predsedníctvo APVV

12.1.2024

Predsedníctvo APVV zložené z významných slovenských vedcov a výskumníkov si na svojom zasadnutí dňa 11.01.2024 opätovne zvolilo za svojho predsedu Dr. Ing. Roberta Mistríka a za podpredsedu Dr. h. c. Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof. V zmysle platného Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Úprava otváracích hodín podateľne v pondelok dňa 15.01.2024

12.1.2024

Podateľňa bude dňa 15.01.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení.

Úprava otváracích hodín podateľne v dňoch 09.-11.01.2024

9.1.2024

Podateľňa bude v dňoch od 09.01. do 11.01.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení.

Plánovaná výzva pre mladých vedeckých pracovníkov

21.12.2023

Vzhľadom na prebiehajúci proces prípravy pilotnej výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov hodnotenej medzinárodnými expertnými panelmi plánuje APVV vyhlásiť túto výzvu začiatkom roku 2024 (viac informácií tu).

SK-PL 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

20.12.2023

Agentúra dňa 20.12.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2023.

O agentúre

O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy

Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.

Aktívne grantové schémy

Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov

Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Publikácia 2023

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2023

Výročná správa 2022

Výročná správa 2022