preskočiť na hlavný obsah
Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Aktuality

Informácia o pripravovanej výročnej konferencii

20.6.2024

Agentúra informuje o termíne pripravovanej Výročnej konferencie APVV 2024 dňa 9.10.2024 v Bratislave. Online registrácia pre záujemcov o účasť na konferencii bude zverejnená začiatkom júla 2024 spolu s programom a informáciami o mieste konania.

SK-AT 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

20.6.2024

Agentúra dňa 20.6.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-AT 2023.

Zmena vo verejnej výzve VV MVP 2024

19.6.2024

Predsedníctvo APVV rozhodlo, že v rámci verejnej výzvy VV MVP 2024 sa posúva termín na predkladanie žiadosti z 28. 6. 2024 na 31. 7. 2024. Plánovaný začiatok riešenia podporených projektov sa v tomto prípade posúva z 1. 1. 2025 na 1. 2. 2025, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.  Uvedená zmena vyplynula z Vyjadrenia Výskumnej agentúry k aktualizácii Indikatívneho plánu hodnotenia výziev POO ...

VV 2023 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

24.5.2024

Agentúra dňa 24. 05. 2024 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2023.

SK-CN 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

15.5.2024

Agentúra dňa 15.05.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CN 2023.

Zomrela dlhoročná členka Rady MVTS

13.5.2024

Vo štvrtok 9. mája 2024 vo veku 62 rokov nás navždy opustila dlhoročná členka Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) a významná vedecká pracovníčka Ing. Mária Omastová, DrSc.

O agentúre

O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy

Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 31. 7. 2024
Zostávajúci čas: 15 dní, 22 hodín

Aktívne grantové schémy

Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov

Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Publikácia 2023

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2023

Výročná správa 2023

Výročná správa 2023