phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
25.5.2020
Agentúra dňa 25. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre lekárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.
22.5.2020
Agentúra dňa 22. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre humanitné vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.
22.5.2020
Agentúra dňa 22. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre prírodné vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.
20.5.2020
Agentúra dňa 20. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.
20.5.2020
Agentúra dňa 20. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre pôdohospodárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.
19.5.2020

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.8/2020.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2018