phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
15.10.2021

Návrhy na členov Predsedníctva APVV je možné zasielať do 25. októbra 2021 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré o tom informuje na svojej web stránke.

5.10.2021
APVV informuje o „Výzve na vyjadrenie záujmu - Odborníci, ktorí pomôžu Európskej komisii s hodnotením návrhov predložených na financovanie z Európskeho obranného fondu“.
4.10.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 4. 10. 2021, dátum ukončenia výzvy je 6. 12. 2021.
28.9.2021
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že otváracie hodiny podateľne budú od 04.10.2021 upravené nasledovne.
22.9.2021
Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 22.09.2021 sa posúva termín uzavretia verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021 na 15.10.2021. A v tomto zmysle bolo upravené úplné znenie výzvy.
10.9.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 10. 9. 2021, dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2021.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 6. 12. 2021
Zostávajúci čas: 43 dní, 16 hodín
Dátum uzavretia: 11. 11. 2021
Zostávajúci čas: 18 dní, 16 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2020

 publikácia_2017

Výročná správa 2020