phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
16.6.2021
Informácia pre všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020.
1.6.2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.
14.5.2021
Agentúra dňa 14. 05. 2021 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2020.
12.5.2021
Oznamujeme, že otváracie hodiny podateľne budú od pondelka 17.5.2021 upravené nasledovne.
23.4.2021
Oznamujeme, že podateľňa bude opäť otvorená od pondelka 26.4.2021 v nasledovnom režime.
19.4.2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 19. 4. 2021, dátum ukončenia výzvy je 21. 6. 2021.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 10. 10. 2021
Zostávajúci čas: 113 dní, 3 hodiny
Dátum uzavretia: 21. 6. 2021
Zostávajúci čas: 2 dni, 3 hodiny
Dátum uzavretia: 21. 6. 2021
Zostávajúci čas: 2 dni, 3 hodiny
Dátum uzavretia: 21. 6. 2021
Zostávajúci čas: 2 dni, 3 hodiny
Dátum uzavretia: 21. 6. 2021
Zostávajúci čas: 2 dni, 3 hodiny
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2020

 publikácia_2017

Výročná správa 2020