phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
10.9.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 10. 9. 2021, dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2021.
3.9.2021

Z dôvodu nekonania sa tohtoročnej výročnej konferencie počas pretrvávajúcich preventívnych pandemických opatrení by sme vás chceli aspoň takouto formou informovať o činnosti agentúry v roku 2020 ako aj počas pandémie v roku 2021.

13.8.2021

Agentúra dňa 13.08.2021 zverejňuje 1. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne po doručení ďalších žiadostí.

22.7.2021
Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020 o vydaní usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov po 01.08.
19.7.2021

Oznamujeme žiadateľom verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 09. júla 2021 sa rozširuje podpora projektových návrhov v rámci tejto výzvy o nasledujúcu časť programu Európskej únie Horizon Europe, a to: „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ a v tomto zmysle bolo upravené aj úplné znenie výzvy.

15.7.2021
Agentúra dňa 15. 07. 2021 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2020 pri dodatočne podporených projektoch.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 11. 11. 2021
Zostávajúci čas: 54 dní, 18 hodín
Dátum uzavretia: 10. 10. 2021
Zostávajúci čas: 22 dní, 17 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2020

 publikácia_2017