phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

MVP 2019 - Rozhodnutia (5. časť)

Agentúra dňa 06.11.2019 zverejňuje 5. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.

Stránkové hodiny podateľne dňa 12.11.2019

Z dôvodu ukončenia výzvy VV2019 budú dňa 12.11.2019 predĺžené stránkové hodiny podateľne do 16:00 hod.

Dodatočné rozhodnutie k výzve SK-BY-RD 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dodatočného rozhodnutia zmiešanej komisie Slovensko-Bielorusko rozhodla, že žiadateľovi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so žiadosťou číslo SK-BY-RD-19-0014 sa finančné prostriedky poskytujú.

MVP 2019 - Rozhodnutia (4. časť)

Agentúra dňa 16.10.2019 zverejňuje 4. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.

Nedostupnosť informačných systémov a webovej stránky z dôvodu údržby

Dňa 10. 10. 2019 od 7:30 do 08:00 hod., 
dňa 11. 10. 2019 od 8:00 do 9:00 hod. a medzi 11:00 a 12:00 hod. 
bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení a zároveň výmena elektromeru zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné všetky informačné systémy a aj webová stránka agentúry.

OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov IS APVV“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov IS APVV, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »