phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Výročná konferencia APVV 2019

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 09. 2019.

Nedostupnosť informačných systémov z dôvodu údržby

Dňa 15. 08. 2019 od 14:00 do 17:00 hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení. Počas vykonávanej údržby môžu byť niektoré informačné systémy nedostupné.

SK-BY-RD 2019 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 29.07.2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-BY-RD 2019.

Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 8. 7. 2019, dátum ukončenia výzvy je 20. 9. 2019.

Vyhlásenie výzvy Slovensko - Francúzsko 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  1. 7. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  2. 9. 2019.

Zmena otváracích hodín podateľne

Agentúra oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2019 bude podateľňa otvorená v čase od 9:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »