phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

VV 2018 – Rada pre pôdohospodárske vedy

Agentúra dňa 11. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre pôdohospodárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

VV 2018 – Rada pre spoločenské vedy

Agentúra dňa 08. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

VV 2018 – Rada pre lekárske vedy

Agentúra dňa 04. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre lekárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

Nedostupnosť informačných systémov APVV z dôvodu inštalácie aktualizácií

Z dôvodu inštalácie aktualizácií budú všetky informačné systémy agentúry nedostupné dňa 04. 04. 2019 od 7:00 hod. do 08:00 hod..

Od 8:00 hod. do 9:00 hod. budú nedostupné systémy na podávanie, riešenie a hodnotenie projektov (https://is.apvv.sk/https://portal.apvv.sk/).

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je zodpovedný riešiteľ projektu po ukončení jeho riešenia povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch (výsledkoch) riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Monitorovaciu správu je potrebné vyplniť v zmysle zverejneného manuálu.

SK-SRB 2018 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 5.2.2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018. Zároveň informujeme žiadateľov, že vzhľadom k nedodržaniu termínu hodnotenia na partnerskej strane sa posúva termín začiatku riešenia podporených projektov na 15.2.2019. Zodpovední riešitelia budú projektovým manažérom vyzvaní na úpravu projektov.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »