phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov APVV z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry

Z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry budú informačné systémy agentúry nedostupné dňa 18. 10. 2018 od 7:30 hod. do 10:00 hod.

Tretie rozhodnutie o žiadostiach k verejnej výzve PP H2020

Agentúra dňa 11.10.2018 zverejňuje tretie rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Ďalšie rozhodnutia k tejto výzve budú zverejňované priebežne.

SK-IL-RD 2018 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 21.09.2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-IL-RD 2018.

Dovoľujeme si informovať zodpovedných riešiteľov podporených projektov, že na izraelskej strane došlo k oneskoreniu administratívneho procesu súvisiaceho so začiatkom riešenia. Táto informácia však nemá vplyv na začiatok riešenia projektov na slovenskej strane, ktorý zostáva 01.10.2018.

SK-CN-RD 2018 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 21.09.2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CN-RD 2018.

Ako prebiehala Výročná konferencia APVV 2018

Dňa 13. 9. 2018 sa pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej uskutočnila Výročná konferencia APVV 2018.

Zverejnená výzva VV 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 13. 9. 2018, dátum ukončenia výzvy je 13. 11. 2018.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »