phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov a webovej stránky z dôvodu údržby

Dňa 10. 10. 2019 od 7:30 do 08:00 hod., 
dňa 11. 10. 2019 od 8:00 do 9:00 hod. a medzi 11:00 a 12:00 hod. 
bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení a zároveň výmena elektromeru zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné všetky informačné systémy a aj webová stránka agentúry.

OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov IS APVV“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov IS APVV, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

MVP 2019 - Rozhodnutia (3. časť)

Agentúra dňa 02.10.2019 zverejňuje 3. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.

MVP 2019 - Rozhodnutia (2. časť)

Agentúra dňa 25.09.2019 zverejňuje 2. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.

Uznesenie č. 7 Predsedníctva APVV

V zmysle Uznesenia č. 7 Predsedníctva APVV zo dňa 14. 5. 2019 informujeme žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku APVV o rozhodnutí Predsedníctva APVV v otázke uvedenia nepravdivých informácií zodpovedným riešiteľom v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

MVP 2019 - Rozhodnutia (1. časť)

Agentúra dňa 18.09.2019 zverejňuje 1. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »