phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

SK-SRB 2018 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 5.2.2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018. Zároveň informujeme žiadateľov, že vzhľadom k nedodržaniu termínu hodnotenia na partnerskej strane sa posúva termín začiatku riešenia podporených projektov na 15.2.2019. Zodpovední riešitelia budú projektovým manažérom vyzvaní na úpravu projektov.

Zmena na poste riaditeľa APVV

Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 1. 2. 2019 Ing. Monika Tarabová.

Informácie k verejnej výzve SK-SRB 2018

V nadväznosti na oznámenie uverejnené dňa 17.12.2018 informujeme žiadateľov v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018, že nie je možné zverejniť rozhodnutia o žiadostiach v zákonom stanovenej lehote. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky povinnosti, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Bielorusko RD 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  8. 1. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  8. 3. 2019.

SK-PL 2018 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 20.12.2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2018.

Nedostupnosť informačných systémov na APVV z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry

Z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry budú informačné systémy agentúry nedostupné dňa 20. 12. 2018 od 6:30 hod. do 7:30 hod..

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »