Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

DS-FR 2022 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 29.06.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy DS-FR 2022.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Izrael RD 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 29.06.2023, dátum ukončenia výzvy je 07.09.2023.

Zmena vo výzve VV 2021

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2021 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

Zmena vo výzve VV 2020

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2020 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

Zmena vo výzve VV 2019

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2019 platné od 01.07.2023. Zmena sa týka časti 11 Predkladanie žiadostí počas riešenia projektu.

Zmena vo výzve SK-SRB 2023

Agentúra dňa 23.06.2023 zverejňuje opravu Úplného znenia výzvy SK-SRB 2023 za účelom zosúladenia výzvy s partnerskou krajinou. Zmena sa týka úpravy obdobia na riešenie projektu.

Žiadatelia, ktorí majú rozpracované žiadosti  budú vyzvaní informačným systémom APVV  k ich úprave.

Žiadatelia, ktorí majú už podané žiadosti v informačnom systéme APVV budú vyzvaní agentúrou na ich úpravu.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »