phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vyhlásenie výzvy MVP 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov.

VV 2018 – Rada pre prírodné vedy

Agentúra dňa 07. 05. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre prírodné vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

VV 2018 – Rada pre humanitné vedy

Agentúra dňa 30. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre humanitné vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

VV 2018 – Rada pre technické vedy

Agentúra dňa 26. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre technické vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

VV 2018 – Rada pre pôdohospodárske vedy

Agentúra dňa 11. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre pôdohospodárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

VV 2018 – Rada pre spoločenské vedy

Agentúra dňa 08. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »