Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2014
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2014.

Dátum vyhlásenia výzvy je 02. 09. 2014, dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2014.

Aktualizácia | Pridané: 6. 11. 2014

Úprava otváracích hodín podateľne

Agentúra oznamuje, že v týždni uzatvorenia výzvy VV 2014 budú otváracie hodiny podateľne APVV upravené takto:

  • v pondelok 10. 11. 2014 až štvrtok 13. 11. 2014 od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
  • v piatok 14. 11. 2014 nepretržite od 10:00 do 16:00 hod.

Podklady k výzve


Žiadosť časť VV-A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.


Žiadosť časť VV-F žiadosti – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]


Informatívne dokumenty