phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Znenie schémy platné od 27. 4. 2009.

Dokumenty k schémam

Schéma štátnej pomoci

Prílohy ku schémam štátnej pomoci

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci – formuláre

Informatívne dokumenty