Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

VV MVP 2024

VV MVP 2024
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV MVP 2024

Verejná výzva VV MVP 2024 je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV MVP 2024.

Upozorňujeme na zmenu, kedy je žiadateľ povinný dodržať stanovený maximálny rozsah 15 strán v časti žiadosti VV MVP-F (vecný zámer) pre základný výskum a 15 strán v časti žiadosti VV MVP-F (vecný zámer) pre aplikovaný výskum a vývoj.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 3. 2024, dátum ukončenia výzvy je 28. 6. 2024.

Podklady k výzve

Žiadosť časť VV MVP-A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.

Žiadosť časť VV MVP – F žiadosti – Vecný zámer projektu bude k dispozícií v elektronickom systéme pri podávaní žiadosti v záložke „Povinné prílohy“.

Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.