Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

PP MSCA 2022

PP MSCA 2022
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ s označením PP MSCA PF 2022“
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP MSCA PF 2022.

Dátum vyhlásenia výzvy je 1. 6. 2022, dátum ukončenia výzvy je 1. 8. 2022 o 12:00h

Podklady k výzve

Žiadosť časť A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.

Žiadosť časť PP-F žiadosti – Vecný zámer projektu bude k dispozícií v elektronickom systéme pri podávaní žiadosti v záložke „Povinné prílohy“.

Súčasťou žiadosti podanej prostredníctvom elektronického systému musí byť kópia/sken:

  • kompletného projektu Horizon Europe MSCA Postodctoral Fellowships, ktorý dostal od Európskej komisie osvedčenie „Seal-of-Excellence“;
  • hodnotenia Európskou komisiou alebo jej orgánom alebo orgánom obdobnej medzinárodnej schémy podpory výskumu a vývoja;
  • osvedčenia „Seal-of-Excellence“ k projektu Horizon Europe MSCA Postdoctoral Fellowships alebo iný dokument preukazujúci získanie uvedeného osvedčenia.

Uvedené ďalšie prílohy je potrebné vložiť do elektronického systému pri podávaní  žiadosti v záložke „Povinné prilohy“.

Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.
Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.