Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Registrácia žiadateľského účtu

Registrácia žiadateľského účtu

Pomocou žiadateľského účtu je možné podávať žiadosti o projekt v otvorených výzvach a spravovať schválené a podporené projekty. Prostredníctvom jedného žiadateľského účtu je možné podávať a spravovať neobmedzené množstvo projektov v rôznych výzvach.

Registráciu žiadateľského účtu by mala vykonať osoba, ktorá bude v mene žiadateľskej organizácie podávať a neskôr spravovať projekt počas jeho celého životného cyklu. Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadateľského účtu budú počas životného cyklu projektu zasielané e-mailové notifikácie o stave riešenia a o zmenách projektu a systémom generované dokumenty.

Pri podporených projektoch prostredníctvom žiadateľského účtu sú vypĺňané a odosielané úpravy projektov, ročné a záverečné správy, záverečné karty a monitorovacie správy po ukončení riešenia projektu, ak bol projekt podaný vo výzve, ktorá monitorovacie správy vyžaduje.

Pri registrácii systém požaduje nasledujúce informácie:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Pohlavie
  • Krajinu
  • E-mailovú adresu

Zaregistrovať si účet môžete na tejto adrese: Registrácia žiadateľského účtu

V prípade, ak už ste sa registrovali do informačného systému agentúry napr. ako hodnotiteľ, tak nie je potrebné vykonať registráciu žiadateľského účtu. V takomto prípade nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára