Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Schéma XS 104/06

Znenie schémy platné do 14. 06. 2007 (uplatňuje sa na výzvy vyhlásené v čase jej platnosti – VV 2006, EUREKA 2006).Schéma štátnej pomoci