phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA – RIADITEĽ
Ing. Monika Tarabová
e-mail: agentura@apvv.sk

analytik/metodik
poverená zastupovaním riaditeľa
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.
tel.: +421 2 572 04 538
e-mail: anna.durfina@apvv.sk

sekretariát – Michaela Klačko
tel.: +421 2 572 04 501
e-mail: agentura@apvv.sk

Kancelária riaditeľa
Ing. Alena Bokrošová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 554
e-mail: alena.bokrosova@apvv.sk


Oddelenie projektov
Ing. Jozef Kadnár, PhD. (vedúci oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 520
e-mail: jozef.kadnar@apvv.sk


Oddelenie personalistiky a miezd
Ing. Emília Kubicová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 539
e-mail: emilia.kubicova@apvv.sk

Oddelenie ekonomiky a vnútornej prevádzky
Ing. Viera Dojčárová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 503
e-mail: viera.dojcarova@apvv.sk

Oddelenie kontroly
Ing. Želmíra Čapová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 544
e-mail: zelmira.capova@apvv.sk