phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA – RIADITEĽ
Ing. Andrej Rusnák, PhD.
e-mail: andrej.rusnak@apvv.sk

sekretariát – Michaela Klačko
tel.: +421 2 572 04 501
e-mail: agentura@apvv.sk

Kancelária riaditeľa
Ing. Alena Bokrošová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 554
e-mail: alena.bokrosova@apvv.sk

Oddelenie projektov
Ing. Jozef Kadnár, PhD. (vedúci oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 520
e-mail: jozef.kadnar@apvv.sk

Oddelenie personalistiky a miezd
Ing. Jana Čermáková (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 541
e-mail: jana.cermakova@apvv.sk

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a štátnej pomoci
JUDr. Stanislav Mydlo (poverený riadením)
tel.: +421 2 572 04 539
e-mail: stanislav.mydlo@apvv.sk

Oddelenie ekonomiky a vnútornej prevádzky
Ing. Viera Dojčárová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 503
e-mail: viera.dojcarova@apvv.sk

Oddelenie kontroly
JUDr. Stanislav Mydlo (vedúci oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 539
e-mail: stanislav.mydlo@apvv.sk