Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Organizačné útvary

 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA – RIADITEĽ
JUDr. Stanislav Mydlo
e-mail: stanislav.mydlo (@) apvv.sk

sekretariát – Michaela Klačko
tel.: +421 2 572 04 501
e-mail: agentura (@) apvv.sk

Kancelária riaditeľa
Ing. Alena Bokrošová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 554
e-mail: alena.bokrosova (@) apvv.sk

Oddelenie projektov
RNDr. Silvia Plesníková (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 568
e-mail: silvia.plesnikova (@) apvv.sk

Oddelenie personalistiky a miezd
Ing. Jana Čermáková (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 541
e-mail: jana.cermakova (@) apvv.sk

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a štátnej pomoci
Mgr. Petra Kozáková PhD. (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 567
e-mail: petra.kozakova (@) apvv.sk

Oddelenie ekonomiky a vnútornej prevádzky
Ing. Viera Dojčárová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 503
e-mail: viera.dojcarova (@) apvv.sk

Oddelenie kontroly
Ing. Monika Tarabová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 561
e-mail: monika.tarabova (@) apvv.sk