Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Kórea 2018

Slovensko – Kórea 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Kórejskej republiky a Slovenskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 25. novembra 2013 v Soule a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Kórejskej republiky podpísaným 19. októbra 2016 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike (Južná Kórea).

Dátum vyhlásenia výzvy je 11. 4. 2018 dátum ukončenia výzvy je 11. 6. 2018.

Podklady k výzve

Žiadosť na riešenie projektu sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí

Žiadosť časť A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.


Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.