Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Elektronické služby

Agentúra na podporu výskumu a vývoja poskytuje verejnosti prostredníctvom svojej webovej stránky a siete internet širokú paletu elektronických služieb, ktoré slúžia širokej verejnosti a orgánom agentúry. Elektronické služby je možné podľa zamerania na rôzne skupiny používateľov rozdeliť do niekoľkých skupín:

  • Žiadateľ – elektronické služby pre žiadateľov o granty agentúry,
  • Riešiteľ – elektronické služby pre riešiteľov projektov agentúry,
  • Posudzovateľ – elektronické služby pre posudzovateľov žiadostí agentúry,
  • Administrácia a správa projektov – elektronické služby pre manažérov, administrátorov a odborné orgány agentúry.