Navigačná cesta

Úvodná stránkaGrantové schémy › Bilaterálne výzvy


Služby k tejto stránke


Bilaterálne výzvy

V súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a prebiehajúcou reformou štátnej vedeckej a technickej politiky s cieľom skvalitniť, zefektívniť a modernizovať systém štátnej podpory výskumu a vývoja v medzinárodnej oblasti a vytvoriť jednotný systém výberu a hodnotenia domácich aj medzinárodných projektov výskumu a vývoja sa dňa 1. 6. 2006 uskutočnila delimitácia projektov v oblasti bilaterálnej spolupráce zo Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR na Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Aktuálne a plánované výzvy

Prehľad aktuálnych a plánovaných výziev v rámci bilaterálnej spolupráce je uvedený v súbore [pdf, 165 KB].

Otvorené výzvy

Nie sú žiadne otvorené výzvy pre: Bilaterálne výzvy.

Krajiny v rámci bilaterálnej spolupráce

Krajina Popis
Bulharsko
Česko
Čína
Francúzsko
Grécko
Juhoafrická republika
Maďarsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovinsko
Srbsko
Taliansko
Ukrajina

SK-skip_to_start