phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Ukrajina 2021
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine
Grantové
schémy