phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.


Funkcia
Predseda Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

mandát platný do: 15.03.2026 - 2. funkčné obdobie