Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Ing. Monika Hudáková, PhD.


Funkcia
Členka Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie