Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Ing. Štefan Boháček, PhD.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

  

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie