phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.


Funkcia
Člen Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Archeologický ústav SAV, v. v. i.
Akademická 2, 949 21 Nitra

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 1. funkčné obdobie