phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.


Funkcia
Podpredseda Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43  Trnava

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 1. funkčné obdobie